Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej serwis informacyjny
INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Dane szkoły
 • Nasza lokalizacja
 • Organy szkoły
 • Deklaracja dostępności
 • DOKUMENTY SZKOŁY
 • Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
 • Program wychowawczy i profilaktyczny
 • Rejestry i ewidencje
 • Regulaminy i procedury
 • Regulamin zatrudnienia
 • Budżet/Mienie
 • Statut szkoły
 • OGŁOSZENIA
 • Oferty pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Inne informacje
 • Jak załatwić sprawę
 • Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 • Lokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
 • Konkursy i przetargi
 • Rejestr zbiorów danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGŁOSZENIA   \  ZAMóWIENIA PUBLICZNE

    Zamówienia publiczne

  Załączniki


  Lista załączników
  1. a) Umowa
  2. a) Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
  3. b) Umowa Załącznik nr 6
  4. b) Zapytanie ofertowe nr 1 ODGROMY
  5. Ogłoszenie wyników - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do realizacji zadania.
  6. Ogłoszenie wyników - Wykonanie usługi polegającej na wymianie instalacji odgromowej
    udostępnił Krystian Bielecki dnia 2020-05-25
    opracował Krystian Bielecki dnia 2014-02-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra